هنگامی که چراغ چک ماشین (MIL : Malfunction Indicator Lamp‎) اتومبیل شما روشن شده است یعنی خطایی رخ داده که باید برطرف شود. اتومبیل هایی که از سیستم عیب یابی بر مدار (OBD : On-Board Diagnostic) برای ارتباط با کامپیوتر یا دستگاه دیاگ استفاده می کنند معمولا کدهای خطای استانداردی (DTC : Diagnostic Trouble Codes) برای این کار دارند.

کدهای خطای ماشین های دارای دو قسمت استاندارد و کارخانه ای می باشند. قسمت استاندارد آن در ادامه این قسمت آمده است؛ ولی برای قسمت تعریف شده توسط کارخانه باید به سایت آن مراجعه کنید.

کدهای خطا به صورت نمونه به شکل زیر هستند:

کدهای خطا

 • در نمونه بالا حرف اول buy CBD products یکی از حالات زیر است:

 • (انتقال قدرت) P : Powertrain

 • (بدنه) B : Body

 • (شاسی) C : Chassis

 • (شبکه) U : Network



 • عدد اول اگر ۰ باشد، کدهای استاندارد (SAE : Society of Automotive Engineers) است و اگر ۱ باشد کدهای تعریف شده بوسیله کارخانه می باشد.



 • عدد دوم نشانگر یکی از حالت های زیر است:

 • ۱ : اندازه گیری سوخت و هوا

 • ۲ : اندازه گیری سوخت و هوا (فقط سیستم های انژکتوری ساخت کارخانه)

 • ۳ : سیستم احتراق و جرقه زنی

 • ۴ : کنترل های سیستم های کمکی

 • ۵ : کنترل سرعت خودرو و سیستم کنترل دور آرام

 • ۶ : کامپیوتر و خروجی های کمکی

 • ۷ : مخابره

 • ۸ : مخابره



 • دو عدد آخر نیز شماره خطای مورد نظر می باشد.



برای مثال ذکر شده، P به معنای خطا در سیستم انتقال قدرت، با کدهای استاندارد، در سیستم احتراق و جرقه زنی، و با شماره خطای ۰۱ می باشد. یعنی جرقه زنی سیلندر شماره یک دارای مشکل است.

توجه داشته باشید که منبع خطا لزوما شماره خطا نیست و اشکالی دیگر در رابطه با منبع فوق باعث بروز چنین خطایی بگردد. به عنوان مثال ممکن است که جرقه زنی سیلندر شماره یک دارای خطا باشد ولی عدم اتصال درست وایری این خطا را ایجاد کرده باشد.

 



 

برای خرید دستگاه دیاگ و عیب یاب خودرو  با ما تماس بگیرید.

۰۱۱-۳۵۶۶۹۵۱۲    ۰۹۱۱-۴۰۵۳۱۰۰