درخودروهای تویوتا پس از هر ۵۰۰۰ مایل (تقریبا معادل با ۸۰۰۰ کیلومتر) ، چراغ  Maint Reqd در صفحه آمپر روشن می شود.

این چراغ به منظور یادآوری برای تعویض روغن و سرویس خودرو است.

برای خاموش کردن این چراغ باید مراحل زیر به روش دستی پیگیری شود:

تویوتا

۱) در حین این که که موتور خودرو روشن است، با استفاده از دکمه ی روی صفحه آمپر، کیلومتر کارکرد کلی خودرو را انتخاب می کنیم.

۲) موتور را خاموش می کنیم و سوئیچ را می بندیم.

۳) دکمه ی روی صفحه آمپر را در حالت فشرده نگه می داریم.

۴) در حالتی که دکمه را فشرده نگه داشته ایم، سوئیچ را باز می کنیم اما موتور را روشن نمی کنیم؛ در این حالت مشاهده می کنید که چراغ های زیادی در پشت آمپر روشن شده است، ولی شما به کیلومتر کارکرد توجه کنید که شروع به چشمک زدن می کند و تعدادی صفر به شما نمایش می دهد. این بدین معنی است که شما کانتر سرویس را با موفقیت ریست کرده اید.

۵) در این مرحله دکمه ی صفحه آمپر را رها کنید.

۶) سوئیچ را ببندید.

۷) مراحل با موفقیت کامل شده است.

 برای خرید دستگاه دیاگ و عیب یاب خودرو  با ما تماس بگیرید.

۰۱۱-۳۵۶۶۹۵۱۲    ۰۹۱۱-۴۰۵۳۱۰۰