شرکت تجهیز صنعت با کادر مجرب در زمینه الکترونیک و مکانیک توانایی خود را در زمینه تعمیرات و شبیه سازی بردهای الکترونیکی  و سیستم های صنعتی دستگاه های خطوط تولید کارخانجات اعلام میدارد.