نمایندگی

شرکت تجهیزصنعت در زمینه فروش و یا خدمات دستگاه ها در تمامی استان ها نماینده فعال می پذیرد.
برای اطلاع از شرایط اخذ نمایندگی با شماره  ۰۱۱۳۵۶۶۷۷۷۶ تماس حاصل فرمایید.