روش خاموش کردن چراغ “Maint Reqd”  در خودروی تویوتا

روش خاموش کردن چراغ “Maint Reqd” در خودروی تویوتا

درخودروهای تویوتا پس از هر ۵۰۰۰ مایل (تقریبا معادل با ۸۰۰۰ کیلومتر) ، چراغ  Maint Reqd در صفحه آمپر روشن می شود. این چراغ به منظور یادآوری برای تعویض روغن و سرویس خودرو است. برای خاموش کردن این چراغ باید مراحل زیر به روش دستی پیگیری شود: ۱) در حین این که که موتور خودرو […]

ادامه مطلب