قطعه شور و سیلندر شور درب از جلو (ایستاده)

قطعه شور و سیلندر شور های درب از جلو در ابعاد مختلف   صنعت خودروسازی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان در حال پیشرفت  و ارتقا می باشد . در این راستا، خودرو های تولید شده نیز نیاز به سرویس  و خدمات دارند . بی شک یکی از معضلات اصلی در موتور خودرو، […]

ادامه مطلب