روش ریست چراغ سرویس خودروی آریو S300

برای ریست یا خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) خودروی آریو S300 باید به روش زیر اقدام کنید: ۱) سوییچ خودرو را ببندید. ۲) هردو دکمه روی صفحه آمپر را فشارداده و در همان حالت نگه دارید. ۳) در همان وضعیت سوییچ رو باز کنید و منتظر خاموش شدن چراغ آچار بمانید. Al una comida con su comunidad Consulte el flujo […]

ادامه مطلب